Vi erbjuder ett brett utbud av olika tjänster inom redovisning/bokföring

Utefter ert behov skräddarsyr vi vårt uppdrag för att tillgodose era specifika behov. Nedan finner ni våra olika tjänster.

SIFFERSERVICE ÄR MEDLEMMAR I SRF OCH OMFATTAS AV DERAS ALLMÄNNA VILLKOR.

Sifferservice strävar efter att alla verifikationer/händelser blir bokförda i rätt tid på rätt sätt. Alla underlag som bokförs uppfyller kraven enligt REX. Vi på Sifferservice jobbar månad för månad och avslutar varje period med att lämna in skattedeklarationen som utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Efter avslutad månad lämnar vi ifrån oss rapporter till kund innehållandes balans och resultatrapport tillsammans med eventuella råd och åtgärder.

REX – SVENSK STANDARD FÖR REDOVISNINGSUPPDRAG

REX är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningsuppdrag enligt en metodik som bygger på konceptet ”Rätt från början”. Standarden har utvecklats av branschorganisationen SRF Konsulterna och bygger på fastställda principer för 15 000 auktoriserade redovisningskonsulter i norden. Standarden innehåller rutiner och riktlinjer för att redovisningen för de utförda tjänsterna ska få en hög kvalitet, till nytta för företag, näringsliv och samhälle.

Sifferservice erbjuder faktureringsrutiner där vi hjälper dig som kund att fakturera efter underlag. Vi hjälper även till att ansöka om RUT/ROT och se till att ansökningarna går till beslut och utbetalning. Där det behövs skickar vi ut påminnelser om betalning alternativt inkasso. För de kunder som vill sköta sin fakturering själva erbjuder vi på Sifferservice elektroniskt samarbete för att få fakturorna överlästa till vårt system.

Sifferservice har bred kompetens inom lön och personalfrågor. Vi hjälper till att räkna ut lönen för de anställda efter erhållet underlag. När lönen räknas ut ser vi till att rätt skatteavdrag görs och upprättar underlag för arbetsgivardeklarationen, som vi rapporterar till Skatteverket. Lönebesked får den anställde, antingen via mail eller i brev. Uträkning av semester, personalförmåner, traktamenten, kostförmåner, bilförmån, skattepliktiga bilersättningar mm kan vi även hjälpa till med. Efter varje avslutat år hjälper Sifferservice till att sammanställa kontrolluppgifter för de anställda och för företaget.

Oavsett ditt bolags företagsform avslutas året med ett bokslut. Sifferservice ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte.

Vare sig du driver företaget som aktiebolag, handelsbolag, enskild näringsverksamhet eller annan företagsform måste du årligen lämna en deklaration. Sifferservice ser till så att den upprättas på rätt sätt.

Behöver du annan hjälp med ditt företag? Behöver du ta fram en budget? Ändra bolagsform? Starta nytt företag? Avveckla verksamheten mm? Sifferservice hjälper dig! Vi har ett brett kontaktnätverk inom olika expertisområden vilket gör att vi kan tillhandahålla all nödvändig kunskap.

Sifferservice arbetar med effektiva lösningar för hantering av leverantörsfakturor. Dina leverantörer skickar alla sina fakturor direkt till oss. Vi scannar, tolkar, konterar och arkiverar fakturorna och ser till att rätt behörig person attesterar. Sedan ser vi till att allt blir bokfört och betalt i tid. Sifferservice tillhandahåller traditionell reskontrahantering där filbetalning av leverantörsfakturorna kan läggas till.