Om oss

Som liten drömde jag att få jobba med siffror och hade en kassaapparat som favoritleksak. Intresset för siffror har aldrig minskat, bara ökat, och jag har alltid vetat att jag kommer arbeta med ekonomi. Lusten att arbeta med företag och företagare har grott sedan många år. Min företagarresa har gått från starten hemma i gästrummet 1997 till att idag vara fem anställda med kontor i centrala Hunnebostrand. Vad kan vara mer hedrande än att den allra första kunden fortfarande finns kvar hos oss. Styrkan i att växa är att med fler anställda kommer mer kompetens in i huset. Vi på Sifferservice har stor kunskapsbredd inom redovisning, lön/personal och marknad.

Jag har alltid eftersträvat att få jobba nära kunderna, och vara behjälplig i deras beslutsprocesser. Jag har som mål att våra kunder känner trygghet, flexibilitet och stort kunnande när de tänker på oss som samarbetspartners. Sifferservice är den professionella ekonomibyrån där kundens behov står i centrum oavsett om det gäller bokföring, lön, bokslut eller någon annan av de tjänster vi erbjuder. Dagens teknik gör att kundens geografiska placering inte hindrar oss från att ha ett nära samarbete. Detta visar sig främst genom att vi har kunder som är spridda över landet, från Storuman i norr till Göteborg i söder och Linköping i öster. De kunder som befinner sig nära tittar gärna in på kontoret och får sig en nybryggd kopp kaffe.

Jag är auktoriserad redovisningskonsult, därmed följer alla medarbetare på Sifferservice  Rex, svensk yrkesstandard för redovisningsuppdrag. För Sifferservices kunder betyder detta bl.a. hög kvalitet i redovisningsarbetet, att vi har krav på att hålla oss uppdaterade via utbildningar och krav på att vara försäkrade. Jag har dessutom möjlighet att ge ut en bokslutsrapport, vilket är ett kvalitetsbetyg som efterfrågas mer och mer på marknaden. Skatteverket lyfter fram den auktoriserade redovisningskonsultens arbete med inkomstdeklarationer genom att bara göra stickprov i dessa. Fokus kommer istället vara att granska övriga deklarationer, där man tror att behovet av granskning är större.

Våra kunniga medarbetare och samarbetspartners erbjuder stor bredd inom hela det ekonomiska spektrat.
Känn dig varmt välkommen till Sifferservice, du kan räkna med oss!

Emma Evensson / Ägare