Emma Evensson
Delägare / Auktoriserad Redovisningskonsult Auktoriserad Lönekonsult

Emma Lundberg Ivarsson
Redovisningsassistent

Chatarina Olsson Ellison
Redovisningsassistent